Kontaktujte nás

 

Ing.Milan Bouzek

 

tel.: +420 602 180 253

 

 

 

Ing.Martin Bouzek

 

tel.: +420 724 592 900

 

 

 

Home

Naše služby

STAVEBNICTVÍ - znalecké posudky

  • Posuzování vad a poruch stávajících staveb a novostaveb, inženýrských staveb, obytných a průmyslových staveb
  • Rozpočtování a fakturace ve stavebnictví

EKONOMIKA - oceňování nemovitostí

  • Oceňování nemovitostí podle cenového předpisu (zákon č. 151/1997Sb. a prováděcí vyhláška)

Stanoveníceny vyhláškové dle aktuálně platných oceňovacích předpisů k určenému datu ocenění.Oceňování nemovitostí podle oceňovacího předpisu se provádí například při zjištění ceny pro účely darování nemovitosti, pro účely vypořádání SJM, při dělení a vypořádání spoluvlastnictví, pro účely výpočtu daně z převodu nemovitosti, restituce atd.

  • Stanovení ceny obvyklé (neboli ceny tržní)

Používané například při zjištění ceny pro účely výpočtu daně dědické, zjištění ceny nemovitostí určených k zástavě bankám či jiným subjektům atd.

Znalecké posudky jsou vypracovány pomocí programu pro oceňování nemovitostí NemExpress AC firmy PLUTO-OLT s.r.o. se sídlem v Praze.