Kontaktujte ns

Ing.Milan Bouzek

tel.: +420 602 180 253

Ing.Martin Bouzek

tel.: +420 724 592 900

Home

STAVEBNICTV - znaleck posudky

  • Posuzovn vad a poruch stvajcch staveb a novostaveb, inenrskch staveb, obytnch a pr?myslovch staveb
  • Rozpo?tovn a fakturace ve stavebnictv

EKONOMIKA - oce?ovn nemovitost

  • Oce?ovn nemovitost podle cenovho p?edpisu (zkon ?. 151/1997Sb. a provd?c vyhlka)

Stanovenceny vyhlkov dle aktuln? platnch oce?ovacch p?edpis? k ur?enmu datu ocen?n.Oce?ovn nemovitost podle oce?ovacho p?edpisu se provd nap?klad p?i zjit?n ceny pro ?ely darovn nemovitosti, pro ?ely vypo?dn SJM, p?i d?len a vypo?dn spoluvlastnictv, pro ?ely vpo?tu dan? z p?evodu nemovitosti, restituce atd.

  • Stanoven ceny obvykl (neboli ceny trn)

Pouvan nap?klad p?i zjit?n ceny pro ?ely vpo?tu dan? d?dick, zjit?n ceny nemovitost ur?ench k zstav? bankm ?i jinm subjekt?m atd.

Znaleck posudky jsou vypracovny pomoc programu pro oce?ovn nemovitost NemExpress AC firmy PLUTO-OLT s.r.o. se sdlem v Praze.