Kontaktujte ns

Ing.Milan Bouzek

tel.: +420 602 180 253

Ing.Martin Bouzek

tel.: +420 724 592 900

Home Informace Kdy je pot?eba odhad

Kdy je pot?eba odhad

Kdy je pot?eba odhad?

 • P?i da?ov povinnosti z prodeje a koup? nemovitosti
  znaleck posudek (odhad) pro pot?ebu Finan?nho ?adu - stanoven ve dan? z p?evodu nemovitosti
  posuzuje ve ceny nemovitosti
  a) podle kupn smlouvy
  b) podle ceny z posudku zpracovanho podle vyhlky MF ?R
  da? z p?evodu nemovitost je stanovena z ceny vy a) vs. b)
 • P?i darovn
  znaleck posudek (odhad) podle vyhlky MF ?R - stanoven ceny darovan nemovitosti
 • P?i d?dickm ?zen
 • P?i v?rovm ?zen
 • Oce?ovn v?cnch b?emen (doivotn uvn nemovitosti p?i p?evodu z rodi?? na d?ti apod.)
 • Vypo?dn podlovho spoluvlastnictv
 • Vypo?dn spole?nho jm?n manel? (SJM)
 • Pro vkon exekuce