Kontaktujte nás

 

Ing.Milan Bouzek

 

tel.: +420 602 180 253

 

 

 

Ing.Martin Bouzek

 

tel.: +420 724 592 900

 

 

 

Home Informace Podklady pro ocenění

Podklady pro ocenění

Seznam potřebných podkladů k vyhotovení znaleckého posudku (odhadu) nemovitosti.

 

Nemovitosti nekomerční bez komerčního využití:

podklady povinné:

 • výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců)
 • geometrický plán pro zaměření/oddělení pozemků (pokud již nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy)
 • nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, doklady z dědického řízení, dražební protokol atd.)
 • smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavy aj.)


podklady nepovinné pokud jsou k dispozici:

 • projektová dokumentace (včetně případných přístaveb, nástaveb, rekonstrukcí apod.)
 • kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy (ne starší 1 roku)
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby
 • stavební povolení a kolaudační rozhodnutí
 • radonový průzkum místa stavby
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • při ocenění nestavebních pozemků se doporučuje zjistit (Stavební úřad, Územní plán), zda se nejedná o pozemek určený k zastavění, event. o jako část pozemku se jedná
 • další podklady a dokumentace včetně ústních informací, fotodokumentace apod.


Nemovitosti komerční s komerčním využitím:


podklady povinné:

 • výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců)
 • geometrický plán pro zaměření/oddělení pozemků (pokud již nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy)
 • nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, doklady z dědického řízení, dražební protokol atd.)
 • nájemní smlouvy k celé, nebo části nemovitosti (například i za umístění telekomunikačních stožárů, reklamy apod.), smlouvy o budoucích nájemních smlouvách atd.
 • doklad o výši daně z nemovitosti
 • doklady/přehled nákladů za běžnou údržbu (úklid, drobné opravy, plyn, elektřina, telefonní poplatky atd.)
 • smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavy aj.)


podklady nepovinné pokud jsou k dispozici:

 • projektová dokumentace (včetně případných přístaveb, nástaveb, rekonstrukcí apod.)
 • kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy (ne starší 1 roku)
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby
 • stavební povolení a kolaudační rozhodnutí
 • radonový průzkum místa stavby
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • při ocenění nestavebních pozemků se doporučuje zjistit (Stavební úřad, Územní plán), zda se nejedná o pozemek určený k zastavění, event. o jako část pozemku se jedná
 • odpisový plán
 • přehled všech stavebních úprav a změn nemovitosti s uvedením data provedení - modernizace, rekonstrukce, přístavby, nástavby, vestavby atd.
 • další podklady a dokumentace včetně ústních informací, fotodokumentace apod.


Bytové jednotky a nebytové prostory včetně pozemků:

podklady povinné:

 • výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců) na bytovou jednotku, společné části domu, event. nebytové prostory a pozemky
 • geometrický plán pro zaměření/oddělení pozemků (pokud již nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy)
 • nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o převodu bytu z družstevního vlastnictví, doklady z dědického řízení, dražební protokol atd.), vše včetně příloh
 • doklad o stáří budovy (kolaudační rozhodnutí nebo jiný doklad, event. ústní informace)
 • smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavy aj.)


podklady nepovinné pokud jsou k dispozici:

 • projektová dokumentace (včetně případných přístaveb, nástaveb, rekonstrukcí apod.)
 • kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy (ne starší 1 roku)
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby
 • stavební povolení a kolaudační rozhodnutí
 • informace o provedených stavebních úpravách, modernizacích nebo rekonstrukcích
 • bytové jednotky i celé budovy (výtah, střecha, výměna oken, stoupaček, zateplení fasády apod.)
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • prohlášení vlastníka dle § 5 zákona č. 72/1994 Sb., včetně příloh
 • další podklady a dokumentace včetně ústních informací, fotodokumentace apod.


Stavební pozemky zastavěné nebo určené k zástavbě:


podklady povinné:

 • výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců)
 • geometrický plán pro zaměření/oddělení pozemků (pokud již nejsou pozemky zakresleny  do katastrální mapy)
 • nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, doklady z dědického řízení, dražební protokol atd.), vše včetně příloh
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby
 • smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavy aj.)


podklady nepovinné pokud jsou k dispozici:

 • projektová dokumentace budoucí stavby
 • stavební povolení
 • kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy (ne starší 1 roku)
 • radonový průzkum
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • informace o stávajících inženýrských sítích na pozemku nebo jeho okolí
 • při ocenění nestavebních pozemků se doporučuje nejprve zjistit (Stavební úřad,
 • Územní plán), zda se nejedná o pozemek stavební nebo určený k zastavění, event. o jakou část pozemku se jedná
 • další podklady a dokumentace včetně ústních informací, fotodokumentace apod.


Zemědělské pozemky:

podklady povinné:

 • výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců) včetně údajů o BPEJ
 • geometrický plán pro zaměření/oddělení pozemků (pokud již nejsou pozemky zakresleny  do katastrální mapy)
 • nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, doklady z dědického řízení, dražební  protokol atd.), vše včetně příloh
 • srovnávací sestavení pro pozemky ve zjednodušené evidenci - Pozemkový katastr
 • při ocenění nestavebních pozemků se doporučuje nejprve zjistit (Stavební úřad, Územní  plán), zda se nejedná o pozemek stavební nebo určený k zastavění, event. o jako část pozemku se jedná
 • smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavy aj.)


podklady nepovinné pokud jsou k dispozici:

 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy (ne starší 1 roku)
 • informace o stávajících inženýrských sítích na pozemku nebo jeho okolí (stožáry apod.), balvanitosti, atd.
 • nájemní smlouvy k užívání pozemku
 • další podklady a dokumentace včetně ústních informací, fotodokumentace apod.