Kontaktujte ns

Ing.Milan Bouzek

tel.: +420 602 180 253

Ing.Martin Bouzek

tel.: +420 724 592 900

Home Nae kvalifikace

Ing.Milan Bouzek

  • soudn znalec z oboru ekonomika, odv?tv ceny a odhady nemovitost a v oboru stavebnictv, inenrsk stavby a stavby obytn jmenovan podle ustanoven 3 zkona ?s.36/1967 Sb. o znalcch a tlumo?ncch p?edsedou Krajskho soudu v Praze dekretem ?.j. Spr.845/89 z 13.6.1989
  • autorizovan inenr pro obor TV02 stavby vodnho hospod?stv a krajinnho inenrstv, stavby zdravotechnick, ?len ?KAIT, ?slo autorizace 0003799
  • absolvent ?VUT Praha, fakulta stavebn


Ing.Martin Bouzek

  • soudn znalec z oboru ekonomika, odv?tv ceny a odhady nemovitost, jmenovan podle ustanoven 3 zkona ?s.36/1967 Sb. o znalcch a tlumo?ncch p?edsedou Krajskho soudu v Praze dekretem ?.j. Spr 184/2012 z 27.11.2012
  • certifikt Oce?ovn nemovitost vydan Vysokou kolou realitn - institut Franka Dysona s.r.o., ?slo osv?d?en 18320101
  • autorizovan inenr pro obor IP00 pozemn stavby, ?len ?KAIT, ?slo autorizace 0010798
  • absolvent ?VUT Praha, fakulta stavebn, studijn obor Pozemn stavby a konstrukce, profesn modul rekonstrukce a modernizace staveb