Kontaktujte nás

 

Ing.Milan Bouzek

 

tel.: +420 602 180 253

 

 

 

Ing.Martin Bouzek

 

tel.: +420 724 592 900

 

 

 

Home Naše kvalifikace

Naše kvalifikace

Ing.Milan Bouzek

  • soudní znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a v oboru stavebnictví, inženýrské stavby a stavby obytné jmenovaný podle ustanovení § 3 zákona čís.36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících předsedou Krajského soudu v Praze dekretem č.j. Spr.845/89 z 13.6.1989
  • autorizovaný inženýr pro obor TV02 stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, stavby zdravotechnické, člen ČKAIT, číslo autorizace 0003799
  • absolvent ČVUT Praha, fakulta stavební


Ing.Martin Bouzek

  • soudní znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, jmenovaný podle ustanovení § 3 zákona čís.36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících předsedou Krajského soudu v Praze dekretem č.j. Spr 184/2012 z 27.11.2012
  • certifikát – Oceňování nemovitostí vydaný Vysokou školou realitní  - institut Franka Dysona s.r.o., číslo osvědčení 18320101
  • autorizovaný inženýr pro obor IP00 pozemní stavby, člen ČKAIT, číslo autorizace 0010798
  • absolvent ČVUT Praha, fakulta stavební, studijní obor Pozemní stavby a konstrukce, profesní modul rekonstrukce a modernizace staveb